Phục vụ trưởng phòng để giải quyết sự cố

Copy link

Xem phim sex JAV em nhân viên phục vụ trưởng phòng để giải quyết sự cố. Vốn chẳng ưa gã trưởng phòng dâm dục biến thái chút nào nhưng giờ đây, Julia phải chấp nhận mây mưa cùng gã đàn ông đó bởi vô tình, nàng làm sai hợp đồng quan trọng của khách hàng mà chỉ có hắn mới giúp được cô ngay lúc này. Biết rằng nếu như chuyện ấy không được giải quyết thì chắc chắn nàng sẽ bị đuổi việc và còn phải đền hợp đồng cho khách. Với số tiền lớn như thế thì nàng chẳng thể nào chi trả nên thay vì vậy, cô quyết định trao thân cho tên đàn ông dâm tặc ấy, để hắn thoải mái hãm hiếp cho mọi việc được êm xuôi như ý cô mong muốn.

Phục vụ trưởng phòng để giải quyết sự cố